Kollárova 521
 565 01 Choceň
 +420 735 080 725
 info@vendaservis.cz

Vendaservis

V současné době je možné vyhotovit až 2 disky denně. Probíhá příprava znásobení kapacity.